ORGANIZACJE, STOWARZYSZENIA I INSTYTUCJE

Agencja Promocji Zieleni ORGANIZATOR

targi szkolenia katalog roślin sklep

  O FIRMIE

 
Agencja Promocji Zieleni powołana została przez Związek Szkółkarzy Polskich w 1998 roku, aby promować produkcję szkółkarską oraz popularyzować wiedzę o roślinach i kulturze ogrodniczej w społeczeństwie.Celem naszych działań jest kształtowanie świadomości dotyczącej korzyści zdrowotnych, społecznych, ekologicznych, estetycznych i ekonomicznych, wynikających z otaczania się roślinami w kategoriach regionu, miasta jak również ogrodu, tarasu czy balkonu.Nasze działania prowadzą także do ułatwienia współpracy i porozumienia pomiędzy producentami roślin a ich odbiorcami zarówno w kraju jak i zagranicą.
 
 
 

  TARGI I WYSTAWY

 
- TARGI I WYSTAWY
- MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA "ZIELEŃ TO ŻYCIE" - od 1998 r. odpowiadamy za koncepcję i organizację Wystawy, która od kilku lat jest najpoważniejszą imprezą wystawienniczą branży szkółkarskiej i architektury krajobrazu w Europie Środkowo-Wschodniej.
- Inne imprezy wystawiennicze w kraju i za granicą: Przygotowujemy ekspozycję Związku Szkółkarzy Polskich i jego członków na targach i wystawach - opracowujemy projekty stoisk, prowadzimy obsługę i informację.
 
 

  WYDAWNICTWA

pakiet wydawniczy
 
 

  KONFERENCJE I SZKOLENIA

 
Organizujemy ogólnopolskie konferencje poświęcone problematyce zieleni miejskiej, których celem jest propagowanie pozytywnych rozwiązań i nowych technologii oraz wizerunku zieleni miejskiej, jako wartości podnoszącej jakość życia mieszkańców miast. Konferencje skierowane są do ogrodników miejskich, inspektorów i specjalistów z Wydziałów Ochrony Środowiska, Komunalnych i Inwestycyjnych, odpowiedzialnych za zieleń publiczną w miastach i gminach; administratorów i zarządzających zielenią w zespołach mieszkaniowych, architektów krajobrazu, przedstawicieli firm urządzających i pielęgnujących tereny zieleni. 
Organizujemy szkolenia dedykowane do sprzedawców centrów ogrodniczych i szkółek na temat sprzedaży i produktów szkółkarskich, szkolenia dla specjalistów terenów zieleni i ogrodników miejskich.
 
szkolenia2020
 
 

  PROMOCJA, MARKETING, PUBLIC RELATIONS


- Kontakty i współpraca z mediami - mają na celu popularyzację wiedzy o roślinach i ich zastosowaniu oraz budowanie wizerunku Związku Szkółkarzy Polskich jako eksperta w sprawach roślin.
- Organizacja imprez promocyjnych,
- Studio graficzne - projekty graficzne, fotografie roślin.
 
 
Proszę wypełnić wszystkie pola oznaczone *
 
DO GÓRY